Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Lienka pomoci pomáha seniorom, aby mohli čo najdlhšie žiť v prostredí, ktoré majú najradšej - doma.
Lienka ako drobné, krehké stvorenie evokuje detstvo podobne ako starí ľudia, ktorí svojou bezbrannosťou tiež pripomínajú deti.
A jedného dňa nás opustia, tak ako lienka odletí z nášho prsta...Kontakt: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava, www.socia.sk

Zbierka bola registrovaná na čas konania od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2020.
Demencia je dôsledok poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr, neurodegeneratívneho ochorenia mozgu (ide o degenerovanie nervových buniek), dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) či poškodenie cievneho zásobenia mozgu. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií. Sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe.
Demencia sa prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií. Preventívnym krokom je vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. Využívajú sa na to  krátke orientačné testy. Je to dôležitý krok, aby sa v neskoršom veku  eliminovalo chorobné starnutie
Výnos zbierky vo výške 2 474 eur bol využitý na preventívny skríning kognitívnych funkcií formou testu pre 120 ľudí. Týmto skríningom sme podporili ambulantnú formu služby v Centre MEMORY, n. o. Týmto skríningom sme podporili aj edukatívnu kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorej sloganom bolo Sú aj iné spôsoby, ako si chrániť hlavu – chráňte si aj to, čo máte v nej!
 
Edukatívna kampaň vystríha seniorov pred nástrahami internetu a učí ich, ako odhaliť hoaxy.
 
Pomôcť seniorom zorientovať sa v často zložitom online prostredí sa rozhodla SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien spolu s partnermi. Tohtoročná kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorú podporili aj známe tváre: hudobník Peter Lipa, herec František Kovár a spisovateľka Etela Farkašová, sa venuje mediálnej gramotnosti seniorov a ich vzdelávaniu v tejto oblasti.

Viac o kampani na 
https://www.socia.sk/staroba-sa-nas-dotyka/.
 
Každý má vo svojom živote ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom ovplyvnili a vložili niečo, čo nezostarlo a žije stále v nás. Lebo bez tohto jedinečného vkladu by sme boli ľudia s inými príbehmi.
Práve preto nadácia SOCIA oslovila europoslankyňu Janu Žitňanskú, violončelistu Jozefa Luptáka a herca Ondreja Kovaľa v rámci kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA, aby poďakovali človeku, ktorý ich nejakým spôsobom ovplyvnil.
Ďakovné videá sú k dispozícii tu:
https://www.youtube.com/channel/UCvLxj6Hb0j0y-904DZnPhEw

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA spojená s verejnou zbierkou LIENKA POMOCI prináša už deväť rokov tému starnutia a pomáha tráviť seniorom starobu tam, kde to majú najradšej – doma. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien ju organizuje v mesiaci október, ktorý je prezentovaný ako mesiac úcty k starším. Pomáha rozvíjať terénne a ambulantné služby pre odkázaných seniorov priamo v mieste ich bydliska. Mení negatívne postoje spoločnosti k starým ľuďom.
 
Aké projekty už LIENKA POMOCI podporila?
 
Nadácia SOCIA organizovaním verejnej zbierky LIENKA POMOCI získava finančné prostriedky, aby prostredníctvom otvorených grantových výziev podporovala služby pre seniorov. Verejnú zbierku organizuje už ôsmy rok. Cieľom je vytvoriť stabilný finančný nástroj na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli starobu stráviť doma. Od roku 2010 sa rozdelilo 150 tisíc eur na 108 projektov. 
 
Ministerstvo vnútra SR povolilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2018 pod registrovým číslom 000-2018-014364 do 31. 3. 2019. Rozhodnutie o povolení zbierky nájdete tu Povolenie verejnej zbierky

Ministerstvo vnútra SR povolilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2018 pod registrovým číslom 000-2018-014364 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Rozhodnutie o povolení zbierky nájdete tu Povolenie verejnej zbierky

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek, možností je veľa:

- pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom)
- staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na 
č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
- staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX.

Pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov.

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
KONTAKT: lienkapomoci@socia.sk.


ĎAKUJEME!
Organizátor zbierky: