Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Lienka pomoci pomáha seniorom, aby mohli čo najdlhšie žiť v prostredí, ktoré majú najradšej - doma.
Lienka ako drobné, krehké stvorenie evokuje detstvo podobne ako starí ľudia, ktorí svojou bezbrannosťou tiež pripomínajú deti.
A jedného dňa nás opustia, tak ako lienka odletí z nášho prsta...

Zbierkou Lienka pomoci podporíme vznik, rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov.
Organizátorom zbierky je Nadácia SOCIA.

Kontakt: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava, www.socia.sk

Každý má vo svojom živote ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom ovplyvnili a vložili niečo, čo nezostarlo a žije stále v nás. Lebo bez tohto jedinečného vkladu by sme boli ľudia s inými príbehmi.
Práve preto nadácia SOCIA oslovila europoslankyňu Janu Žitňanskú, violončelistu Jozefa Luptáka a herca Ondreja Kovaľa v rámci kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA, aby poďakovali človeku, ktorý ich nejakým spôsobom ovplyvnil.
Ďakovné videá sú k dispozícii tu:
https://www.youtube.com/channel/UCvLxj6Hb0j0y-904DZnPhEw

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA spojená s verejnou zbierkou LIENKA POMOCI prináša už deväť rokov tému starnutia a pomáha tráviť seniorom starobu tam, kde to majú najradšej – doma. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien ju organizuje v mesiaci október, ktorý je prezentovaný ako mesiac úcty k starším. Pomáha rozvíjať terénne a ambulantné služby pre odkázaných seniorov priamo v mieste ich bydliska. Mení negatívne postoje spoločnosti k starým ľuďom.
 
Aké projekty už LIENKA POMOCI podporila?
 
Nadácia SOCIA organizovaním verejnej zbierky LIENKA POMOCI získava finančné prostriedky, aby prostredníctvom otvorených grantových výziev podporovala služby pre seniorov. Verejnú zbierku organizuje už ôsmy rok. Cieľom je vytvoriť stabilný finančný nástroj na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli starobu stráviť doma. Od roku 2010 sa rozdelilo 150 tisíc eur na 108 projektov. 
 
Ministerstvo vnútra SR povolilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2018 pod registrovým číslom 000-2018-014364 do 31. 3. 2019. Rozhodnutie o povolení zbierky nájdete tu Povolenie verejnej zbierky

Ministerstvo vnútra SR povolilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2018 pod registrovým číslom 000-2018-014364 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Rozhodnutie o povolení zbierky nájdete tu Povolenie verejnej zbierky

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek, možností je veľa:

- pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom)
- staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na 
č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
- staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX.

Pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov.

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
KONTAKT: lienkapomoci@socia.sk.


ĎAKUJEME!
Leták DESATORO PRE VÝBER ZARIADENIE PRE SENIOROV sme prevzali z Českej republiky od organizácie Život 90 Pro seniory a jejich blízké (www.zivot90.cz). Informácie sme zaktualizovali podľa slovenského prostredia a doplnili o pár ďalších bodov, ktoré Vám pomôžu informovať sa na dôležité veci. Veríme, že Vám pomôžu urobiť dobré rozhodnutie, ktoré zariadenie je pre Vašich blízkych to najlepšie. Leták si môžete stiahnuť a vytlačiť tu
Nadácia SOCIA vydáva aktualizované vydanie brožúry POTREBUJEM POMOC, ČO MÁM ROBIŤ?, ktorá zrozumiteľne sumarizuje dobré rady pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím v súlade s aktuálnou legislatívou. Veríme, že Vám pomôže zorientovať sa a správne sa rozhodnúť. Brožúru si môžete zadarmo stiahnuť a vytlačiť tu. V prípade ďalších otázok a pripomienok nás kontaktujte na adrese: socia@socia.sk.
Organizátor zbierky: