Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien sa vzhľadom na sumu 9 708,50 eur rozhodla osloviť Centrum MEMORY, n. o. Organizácia predložila projekt, v rámci  ktorého pripraví 8-hodinové  kurzy pre terénnych opatrovateľov v šiestich mestách v rámci celej SR. Na každom kurze sa zúčastní 20 účastníkov (spolu 120 účastníkov). Všetky kurzy budú zrealizované do 15. 06. 2020.
Dôležitým faktom pre schválenie projektu bolo, že kurzy budú organizované v rámci celej SR. Ďalej to, že v súčasnosti kvalita podmienok starostlivosti o človeka s demenciou v teréne je limitovaná absenciou kontinuálneho špecializovaného vzdelávania so zameraním na demencie a kognitívny deficit osôb vo vyššom veku, ako aj absenciou programov zameraných na rozvoj osobnostného potenciálu opatrovateliek. Kurz sa zameriava na zvyšovanie odbornosti, ako aj posilnenie osobnostných kompetencií. Podpora ich sebaúcty, autonómnosti v záťažových situáciách v opatrovaní patrí medzi prioritné ciele tohto kurzu.
 
Terénne opatrovateľky sa oboznámia so základnou orientáciou v ochorení vrátane spôsobov liečby. Naučia sa, ako rozpoznať príznaky a štádia demencie, ako nastaviť denný program človeku s demenciou, budú im prezentované účinné postupy práce s klientmi. Kurz bude rozdelený do blokov a v jednotlivých blokoch sa budeme venovať nasledujúcim témam:
•           Profesionálne kompetencie opatrovateľky v domácnosti klienta.
•           Demencia, prejavy ochorenia a spôsoby liečby, základná diagnostika pre prax.
•           Komunikačné zručnosti opatrovateľky s ohľadom na kognitívny deficit seniora.
•           Denný režim človeka s demenciou.
•           Špeciálne prístupy ku klientom podľa stupňa ochorenia a zručností pre ich praktické využitie.
 
 
Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2016 sa prihlásilo 20 organizácii s projektami podpory pre neformálnych opatrovateľov. Odborníci a Správna rada nadácie SOCIA rozdelila 25 000 eur pre 14 projektov.

Konkrétne podporu získali tieto organizácie:
 
organizácia miesto pôsobenia názov projektu schválená suma cieľ
Centrum pomoci Kalná, n. o. Kalná nad Hronom Chcem sa cítiť bezpečnejšie 2 085,00 € zakúpenie zariadení na monitoring a signalizáciu pomoci seniorom
ADOS, Bratislavská arcidiecézna charita Bratislava Potrebujeme pomôcku 2 552,00 € zakúpenie pomôcok na zapožičiavanie 
obec Dubník Dubník Chceme pomôcť! 400,00 € pomoc pre neformálnych opatrovateľov, zakúpenie pomôcok
Spišská katolícka charita ADS Liptovský Mikuláš S kyslíkom sa žije lepšie 800,00 € zakúpenie kyslíkového koncentrátora s alarmom, jeho zapožičiavanie
Diecézna charita Žilina  Žilina Dobre je nám doma 1 979,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie
obec Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom Kvalita ako súčasť opatrovateľskej služby v domácnosti 1 483,00 € zakúpenie pomôcok na zapožičiavanie 
Arcidiecézna charita Košice Košice Dovybavenie požičovne pomôcok v Košiciach chýbajúcimi najpotrebnejšími pomôckami 3 200,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie 
Diecézna Charita Rožňava Rožňava Novou službou za kvalitnejší život seniorov 2 445,00 €  zakúpenie rehabilitačných pomôcok na zapožičiavanie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Bratislava Bratislava ZOOM 1 710,00 € nákup pomôcok (elektronická lupa) pre seniorov so zrakovým postihnutím, ich následné zapožičiavanie
SČK úzmený spolok Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Požičovňa pomôcok SČK Liptov 2 880,00 € obnova požičovne pomôcok, následne zapožičiavanie
SČK úzmený spolok Humenné Humenné Sme tu s Vami, sme tu pre Vás 1 483,00 € obnova požičovne pomôcok, následne zapožičiavanie
AkSen - aktívny senior, o. z.  Piešťany Kontaktný bod pre neformálnych opatrovateľov 2 000,00 € kontaktný bod pre neformálnych opatrovateľov, organizácia podporných skupín pre neformálnych opatrovateľov
SČK územný spolok Poprad Poprad Požičovňa pomôcok DOM SČK 1 483,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie 
Relevant, n. o.  Prešov Služba blížnym 500,00 € organizovanie podpornej skupiny pre formálnych a neformálnych opatrovateľov

Zbierku LIENKA POMOCI 2014 sme predbežne uzavreli 31. 3. 2015 s výnosom viac ako 27 000 €. Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2015, sa prihlásilo 35 organizácii s projektami terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Odborná komisia a Správna rada nadácie navýšila sumu vo fonde a pre 32 projektov rozdelila 30 000 €

Vďaka podpore od Lienky pomoci môžu podporené organizácie zakúpiť nové pomôcky, ktoré využívajú seniori, opatrovateľky získajú nové vedomosti v práci so seniormi so špeciálnymi potrebami, vybavia autá prepravnej služby špeciálnymi zariadeniami, skvalitnia a zavedú nové služby. Konkrétne podporu získali tieto organizácie:

 
organizácia cieľ projektu schválená suma
SČK Liptov skvalitnenie služieb v požičovni pomôcok SČK                1 000,00 €
Slovenský Červený kríž - ústredný sekretariát podpora terénnych služieb pre seniorov v jednotlivých spolkoch SČK                2 489,00 €
Bratislavská arcidiecézna charita ADOS Charita prevencia syndrómu vyhorenia a skvalitnenie terénnych služieb                  850,00 €
Územný spolok SČK Prešov modernizácia starého gamatkového kúrenia v jedálni SČK Prešov                2 193,00 €
Providentia, o.z. aplikácia terapeutických pomôcok v starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou                  500,00 €
Obec Veľké Úľany sociálna a zdravotná rehabilitácia na podporu sebestačnosti seniorov v obci Veľké Úľany                  500,00 €
Diecézna charita Žilina - Charitatívna služba v rodinách odstránenie bariér pre domácu starostlivosť o seniorov - nákup 2 ks postelí                1 000,00 €
Ľudmila, n.o. nákup 1ks kresla pre kardiakov                  220,00 €
Územný spolok SČK Senica nákup rehabilitačných pomôcok                1 100,00 €
Spišská katolícka charita - domáca opatrovateľská služba, Dolný Kubín zakúpenie 2 ks elektrického polohovacieho kresla na zvýšenie kvality poskytovaných služieb denného stacionára                  764,00 €
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život zakúpenie 1ks evakuačného vozíka pre bezpečne premiestnenie klienta – seniora do vozidla prepravnej služby                1 250,00 €
Semokráska, n.o. nákup 6 ks polohovacích kresiel pre 2 denné stacionáre                1 302,00 €
Centrum pomoci Kalná n.o. školenie jednorázové OS, inštruktor sociálnej rehabilitácie, bicykel, nákup pomôcok do denného centra a nákup kompenzačných pomôcok                1 000,00 €
Obec Moravany nad Váhom nákup polohovacích pomôcok pre opatrovateľskú službu a do domácností                  900,00 €
LIRI n.o. nákup 6 ks polohovateľných relaxačných kresiel v dvoch denných stacionároch pre seniorov                1 302,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska špecifické vzdelávanie odborných pracovníkov v téme „Špecifiká práce so seniormi so zrakovým postihnutím“                  530,00 €
Spišská katolícka charita - domáca opatrovateľská služba, Liptovský Mikuláš nákup 1 ks zdravotného polohovacie lôžka s matracom  - na požičiavanie                  800,00 €
ADS Námestovo nákup 1 ks prenosný kyslíkový koncentrátor                  800,00 €
Obec Dubník nákup pomôcok, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám 500,00 €
Územný spolok SČK Snina práčka so sušičkou a umývačka riadu pre jedáleň a Dom humanity                1 000,00 €
obec Bziny tréningy na posilnenie pamäte - celkové zabezpečenie tréningov pre seniorov v obci                  600,00 €
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina absolvovanie opatrovateľského kurzu                   240,00 €
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku posilňovanie pamäte - tréningy a pomôcky, fyzická aktivizácia, podpora stretávaní a tvorivých aktivít, propagácia denného stacionára a aktivít pre seniorov                1 000,00 €
Územný spolok SČK Humenné nákup: pojazdné skladacie kreslo, sediace nosítka                1 000,00 €
Arcidiecézna charita Košice rôzne pomôcky do 7 denných stacionárov                2 000,00 €
Relevant n.o. kurzy pamäte pre opatrovateľky, materiálov a kníh, kurz prvej pomoci                  500,00 €
Centrum sociálnych služieb KA, o.z. vzdelávacie kurzy - tímová práca a zvládanie stresu a prevencia vyhoretia                  800,00 €
OZ FLEXI OPATROVATEĽSTVO propagácia služby                  260,00 €
Územný spolok SČK Poprad nákup obedárov                 1 100,00 €
Sluha, o.z. nákup 1 ks polohovateľnej postele                   800,00 €
Územný spolok SČK Spišská Nová Ves nákup kompenzačných pomôcok na rehabilitaciu a pomoc pri úkonoch opatrovateliek v domacnosti                  700,00 €
Dignitas n.o. tréning Validácia podľa Naomi Feil a nákup kompenzačných pomôcok                1 000,00 €
  SPOLU ROZDELENÉ
30 000,00 € 
Zbierku LIENKA POMOCI 2013 sme ukončili 31. 3. 2014 s výnosom takmer 53 000 €. Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2014, sa prihlásilo 36 organizácii s projektami terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Odborná komisia a správna rada nadácie rozdelila sumu 50 000 € pre 28 projektov. Šesť z podporených projektov realizujú malé obce s počtom obyvateľov do 5 000.  čítať viac...
VÝSLEDKY GRANTOVEJ VÝZVY 2013

Lienka vďaka všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierky od októbra 2012, mohla prerozdeliť až 20 000 € organizáciám, ktoré pomáhajú seniorom ostať, čo najdlhšie vo svojom prostredí – doma. čítať viac...
Organizátor zbierky: