Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako lienka pomohla v roku 2012

VÝSLEDKY GRANTOVEJ VÝZVY 2012

15 000 € - teda celý výnos z verejnej zbierky LIENKA POMOCI, ktorá sa konala od októbra 2011 do marca 2012, rozdelila nadácia SOCIA medzi 11 projektov. Všetko sú to organizácie a mestá, ktoré poskytujú služby pre seniorov a stále sa chcú zlepšovať.
 

organizácia miesto, kde organizácia pôsobí názov projektu schválená
suma
ADOS charita -
Bratislavská arcidiecézna charita
Bratislava Vzdelávanie opatrovateliek a skvalitnenie služieb ako cesta k človeku 1 150,00 €
Diecézna charita Žilina - Charitatívna služba v rodinách Žilina Učíme sa pre Vás 1 300,00 €
Mesto Rožňava Rožňava Pomoc seniorom odkázaným na pomôcky 1 100,00 €
Centrum sociálnych služieb CA, o.z. Krupina Aj v Krupine chceme skvalitniť sociálne služby 1 280,00 €
Správa zariadení sociálnych služieb -
Požičovňa kompenzačných pomôcok
Nitra Pomáhajme kompenzovať zdravotné dôsledky 450,00 €
Spišská katolícka charita - ADS Námestovo,
Dom charitas Blahoslavenej Zdenky Schellingovej
Námestovo Kvalitnejší život seniorov 1 800,00 €
Arcidiecézna charita Košice Košice Dôstojná staroba vďaka kvalitnejším sociálnym službám 1 000,00 €
Empatia, n.o. Bratislava Empatia, n.o. - zlepšujeme služby seniorom 480,00 €
Mesto Podolínec Podolinec Vitálni a zdraví po celý rok 552,00 €
Diecézna charita Rožňava Gelnica Spokojnosť seniorov je dôležitá 1 560,00 €
Slovenský červený kríž - ústredie Bratislava Podpora služieb pre seniorov v regiónoch - pre viaceré územných spolkov 4 328,64 €
Organizátor zbierky: