Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI 2016

Ministerstvo vnútra SR predĺžilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2016 pod registrovým číslom 000-2016-018743 do 31. 5. 2018. Rozhodnutie o predĺžení zbierky nájdete tu /Data/Image260517094624.pdf

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek, možností je veľa:

- pošlite sms v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom)
- staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na 
č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
- staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX.

Pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov.

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
KONTAKT: lienkapomoci@socia.sk.


ĎAKUJEME!
Organizátor zbierky: