Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI 2018

Ministerstvo vnútra SR povolilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2018 pod registrovým číslom 000-2018-014364 do 31. 3. 2019. Rozhodnutie o povolení zbierky nájdete tu Povolenie verejnej zbierky

Ministerstvo vnútra SR povolilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci 2018 pod registrovým číslom 000-2018-014364 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Rozhodnutie o povolení zbierky nájdete tu Povolenie verejnej zbierky

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek, možností je veľa:

- pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom)
- staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na 
č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
- staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX.

Pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov.

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
KONTAKT: lienkapomoci@socia.sk.


ĎAKUJEME!
Organizátor zbierky: