Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Kampaň 2017 - To, čo pre nás urobili, nezostarne

Slogan 8. ročníka kampane To, čo pre nás urobili, nezostarne zdôrazňoval, že každý starý človek má za sebou nejakú históriu, odborné či životné skúsenosti. Bol, alebo je v niečom naozaj dobrý, výnimočný, niečo dôležité nám v živote dal a niečo podstatné nás naučil. Seniori sa do našich životov vpísali tým, čo pre nás urobili. A to nikdy nezostarne.

Kampaň vyzývala ľudí, aby tiež poďakovali inšpiratívnym starým ľuďom, ktorí v ich živote zohrávajú, alebo zohrali významnú úlohu. Prostredníctvom stránky www.lienkapomoci.sk mal každý možnosť napísať osobný list s poďakovaním, ktorý bol vďaka spolupráci s www.penfriends.sk reálne vytlačený a doručený.
Spolupracovali sme s Momou Horňákovou, populárnou youtuberkou a influencerkou. Kampaň podporil aj prezident SR Andrej Kiska.


Táňa Pauhofová poďakovala svojej starej mame
 

 
Stará maminka,
 
Chcem Ti vyjadriť obdiv a poslať Ti takto veľa lásky a vďaky za všetky okamihy, keď som pri Tebe rástla, vyvíjala sa, pozorovala, skúmala alebo sa hrala. Spolu so starým ockom ste mi ukázali harmóniu tak vzácnu
Dali ste mi lásku, pozornosť aj mantinely, ktoré som potrebovala preskúmať.
 
Napriek môjmu vtedajšiemu nepochopeniu si mi ukázala, čo to znamená byť dámou a ja to po rokoch cítim, zažívam. Ukázala si mi, čo všetko žena zvládne, že dokáže byť milujúcou, silnou, schopnou aj nekompromisnou v tom, čo pokladá za dôležité. A dala si mi môjho najväčšieho učiteľa moju mamu.
 
Ďakujem Ti. Je mi cťou byť Tvojou vnučkou. Ľúbim Ťa.
To, čo si pre mňa urobila, nezostarne.
 
 
Tvoja Táninka
 
Organizátor zbierky: