Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Prines svoj starý mobil a pomôžeš seniorom prežiť dôstojnú starobu doma

Až do 31. 1. 2018 môžete zobrať starý mobil a priniesť ho do predajne Orange. Práve ten váš pomôže prežiť seniorom dôstojnú starobu. Spoločnosť Orange totiž za každý jeden prispeje sumou 0,50 eur do verejnej zbierky Lienka pomoci.
Organizátor zbierky: