Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Kampaň 2018 - Poďakujme sa im

Každý má vo svojom živote ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom ovplyvnili a vložili niečo, čo nezostarlo a žije stále v nás. Lebo bez tohto jedinečného vkladu by sme boli ľudia s inými príbehmi.
Práve preto nadácia SOCIA oslovila europoslankyňu Janu Žitňanskú, violončelistu Jozefa Luptáka a herca Ondreja Kovaľa v rámci kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA, aby poďakovali človeku, ktorý ich nejakým spôsobom ovplyvnil.
Ďakovné videá sú k dispozícii tu:
https://www.youtube.com/channel/UCvLxj6Hb0j0y-904DZnPhEw

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA spojená s verejnou zbierkou LIENKA POMOCI prináša už deväť rokov tému starnutia a pomáha tráviť seniorom starobu tam, kde to majú najradšej – doma. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien ju organizuje v mesiaci október, ktorý je prezentovaný ako mesiac úcty k starším. Pomáha rozvíjať terénne a ambulantné služby pre odkázaných seniorov priamo v mieste ich bydliska. Mení negatívne postoje spoločnosti k starým ľuďom.
 
Aké projekty už LIENKA POMOCI podporila?
 
Nadácia SOCIA organizovaním verejnej zbierky LIENKA POMOCI získava finančné prostriedky, aby prostredníctvom otvorených grantových výziev podporovala služby pre seniorov. Verejnú zbierku organizuje už ôsmy rok. Cieľom je vytvoriť stabilný finančný nástroj na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli starobu stráviť doma. Od roku 2010 sa rozdelilo 150 tisíc eur na 108 projektov. 
 
Organizátor zbierky: