Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Verejná zbierka Lienka pomoci 2018

Zbierka bola registrovaná na čas konania od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2020.
Demencia je dôsledok poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr, neurodegeneratívneho ochorenia mozgu (ide o degenerovanie nervových buniek), dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) či poškodenie cievneho zásobenia mozgu. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií. Sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe.
Demencia sa prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií. Preventívnym krokom je vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. Využívajú sa na to  krátke orientačné testy. Je to dôležitý krok, aby sa v neskoršom veku  eliminovalo chorobné starnutie
Výnos zbierky vo výške 2 474 eur bol využitý na preventívny skríning kognitívnych funkcií formou testu pre 120 ľudí. Týmto skríningom sme podporili ambulantnú formu služby v Centre MEMORY, n. o. Týmto skríningom sme podporili aj edukatívnu kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorej sloganom bolo Sú aj iné spôsoby, ako si chrániť hlavu – chráňte si aj to, čo máte v nej!
 
Organizátor zbierky: