Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Základná škola, Kuraľany 152

Sme malá neplnoorganizovaná jednotriedna vidiecka základná škola, kde sa v jednej triede vzdelávajú žiaci 1. - 4. ročníka. Heslom našej školy je "tvorivo-humanistická škola". Aj keď našu školu navštevuje iba 8 žiakov z rôzneho prostredia, rôzneho veku, aj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami "Staroba sa nás dotýka". Takýto typ vidieckej školy v malej dedinke zabezpečuje nielen výchovu a vzdelávanie žiakov, ale aj rôzne mimoškolské kultúrne a športové aktivity. Pri príležitosti Dňa starých rodičov sme v rámci spolupráce viacerých objektov  (Obecný úrad Kuraľany, Materská škola Kuraľany, Rada školy pri ZŠ Kuraľany, Rodičovské združenie pri ZŠ Kuraľany) zorganizovali pre najstarších obyvateľov našej obce:
1. Deň zdravia spojený s výstavou ovocia a zeleniny (ktorí bol príležitosťou na budovanie krásnych vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami)
2. Členovia folklórneho súboru Kuraľanček prispeli k dobrej nálade na ,,Posedenie pre dôchodcov" kultúrnym programom (v tento deň sme spoločne vzdali hold našim dôchodcom a pripomenuli sme si lásku a úctu k starým ľuďom).

Bc. Monika Virágová, Základná škola Kuraľany 152, 935 64, 15.10. 2013
Organizátor zbierky: