Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Október je mesiac úcty k starším, a preto sme v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Palíne, zorganizovali v našej škole ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne besedu s predsedníčkou Jednoty dôchodcov, pani Tobiašovou, ktorá sa uskutočnila 16. 10. 2013. Na besede sa zúčastnilo 25 žiakov.
Na začiatku besedy  pani Tobiašová porozprávala žiakom, čo znamená slovo dôchodca, senior a poinformovala žiakov, čo je náplňou práce Jednoty dôchodcov, aké aktivity vykonávajú. Žiakom porozprávala, ako bolo v škole za jej mladých čias a porovnala to s dneškom. Taktiež žiakom porozprávala, ako si treba vážiť starších, pomáhať im a ctiť si ich. Na záver besedy žiaci kládli otázky, pozreli si kroniku a fotky z akcií, ktoré zorganizovali dôchodcovia. Pri tejto príležitosti vznikol nápad spolupráce ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka s Jednotou dôchodcov v Palíne.

Mgr. Marcela Tuturová, ZŠ s MŠ Štefana Šurovčíka, Palín 104, 07213, 27.10. 2013
 
Organizátor zbierky: