Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Zbierka starých mobilov v ZŠ s MŠ Veľké Ripňany

Do súťaže v zbierke starých mobilov sa zapojili tieto školy : 

ZŠ  s Mš Veľké Ripňany, 255 žiakov, 353 ks mobilov
ZŠ Zákopčie, 13 ks
ZŠ s MŠ Stankovany, 25 žiakov, 11 mobilov
ZŠ Sv. Vincenta, nám. A. Hlinku Ružomberok, 9 ks
Cirkevná MŠ Blahoslaveného Biskupa V. Hopku, J.Švernu, Michalovce, 6 ks
Súkromná ŠvP Planinka, Dechtice, 4 ks
Súkromná MŠ Ďatelinka, Bagarova ul. Martin, 2 ks
Stredisko služieb škole, Brokoffova, Poprad, 1 ks
ZŠ Myjava, Štúrova ul. Myjava, 1 ks

Aj s Vašou pomocou sa podarilo celkovo vyzbierať 32 201 mobilov! Spoločnosť Orange lienke daruje 1€ za každý odovzdaný mobil!! Lienka ĎAKUJE všetkým deťom a učiteľkám, ktoré sa do zbierky zapojili! 

Lienka minulý týždeň počas školského karnevalu navštívila najaktívnejšiu školu, ZŠ s MŠ Veľké Ripňany. Odovzdala hlavnú cenu, nový notebook, diplom a všetky deti potešila lienkami a záložkami. Nech sa páči, potešte sa peknými fotkami z tejto milej návštevy!

 
Organizátor zbierky: