Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Komu môže lienka pomôcť

Lienka pomoci je jediná zbierka na Slovensku, ktorá je zameraná výlučne na pomoc odkázaným seniorom. Výnos verejnej zbierky je určený na podporu terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Medzi uvedené služby patria najmä terénna opatrovateľská služba, prepravná služba a poskytovanie služieb prostredníctvom pobytu v dennom stacionári.

Cieľom podpory je zabezpečiť kvalitnejšie a dostupnejšie služby pre seniorov, aby napriek svojej čiastočnej odkázanosti mohli s podporou (pomoc pri varení, hygiene a iných sebaobslužných úkonoch) žiť vo svojom prirodzenom prostredí.

Žiadať o podporu môžu mimovládne organizácie, mestá a obce.

Celý výnos verejnej zbierky LIENKA POMOCI, rozdeľuje nadácia SOCIA prostredníctvom otvorených grantových výziev. Informácie o podporených projektoch nájdete v časti Ako lienka pomohla.
Organizátor zbierky: