Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

LIENKA STARÝM RODIČOM - DEŇ STARÝCH RODIČOV

LIENKA POMOCI minulý rok prišla s iniciatívou na zavedenie Dňa starých rodičov (2. októbrová nedeľa, tento rok 14.10.). Tento rok túto iniciatívu podporila literárnou súťažou zameranou na podporu dobrých vzťahov medzi deťmi a ich starými rodičmi. Vyhlásila preto súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl a vybraných stredných škôl, by sa mohli aktívne zapojiť do zlepšovania medzigeneračného dialógu.

Uzávierka súťaže bola 30.septembra.

LIENKA ďakuje za všetky príspevky do súťaže „Lienka starým rodičom – deti a starí rodičia píšu knihu“. Do súťaže, ktorú vyhlásila v spolupráci s o. z. VČELÍ DOM, sa zapojilo 71 škôl z celého Slovenska, celkovo dostala 168 prác! Posledné dva týždne všetko poctivo čítala a tešila sa z krásy prác. Včera, 15.októbra, sa stretli odborná porota, ktorej členmi boli známi slovenskí autori: Zuzana Mojžišová, Monika Kompaníková a Daniel Hevier, aby rozhodli o víťazoch. Ďalšími aktérmi hodnotiaceho stretnutia boli Svetlana Križanová z o. z. VČELÍ DOM, Vlado Matej a Vilma Vitteková z nadácie SOCIA.

Hodnotiace stretnutie sa nieslo vo veľmi pozitívnej nálade, ktorú najlepšie charakterizuje výrok pána Heviera: „Často hodnotím práce v literárnych súťažiach, ale už dávno som sa nestretol s tak vysokou kvalitou prác. Som milo prekvapený.“ Všetci traja porotcovia nešetrili chválou a mali čo robiť, aby vybrali víťazov.

LIENKA s veľkou radosťou vyhlasila výsledky literárnej súťaže LIENKA STARÝM RODIČOM – DETI A STARÍ RODIČIA PÍŠU KNIHU. 
Víťazom ceny odovzdala 28.11 v Žiline a 30.11 v Bratislave.Začiatkom roka 2013 uzrela svetlo sveta knižka - výber toho najlepšieho. Knižku ZRKADLENIA do života uviedla pani Oľga Feldeková a Janko Kuric 24. januára v kníkupectve Panta Rhei v Bratislave.

Knižku je možné zakúpiť si v sieti kníhkupectiev Panta Rhei za symbolicku cenu 4,98€ a podporíte tak Lienku pomoci - celý výnos z predaja poputuje na podporu projektov Lienky pomoci.

Kategória DETI – Čo som sa naučil/a od svojich starých rodičov

1. miesto:
Ján Michal Riško, ZŠ Ľubotice
cena: mobilný telefón Samsung Galaxy Tab. 2 7.0 od Slovak Telekom, a.s a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 30 €

2. miesto:
Margaréta Ďurovčíková, ZŠ Matky Alexie, Bratislava
cena: mobilný telefón Samsung Galaxy Ace 2 od Slovak Telekom, a.s a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 20 €

3. miesto:
Ružica Bjelajac, CZŠ Narnia, Bratislava
cena: mobilný telefón Samsung Galaxy Ace 2 od Slovak Telekom, a.s a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 10 €


Kategória DETI – Rozhovor so starým rodičom

1. miesto:
Veronika Vargová, ZŠ Ľubotice
cena: mobilný telefón Samsung Galaxy Tab. 2 7.0 od Slovak Telekom, a.s a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 30 €

2. miesto, bolo udelené 2x:
Helena Kotrbancová, ZŠ s MŠ Rosina
Kristína Balogová, ŠZŠ Gelnica
2x cena: mobilný telefón Samsung Galaxy Skater od Slovak Telekom, a.s a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 20 €


Kategória STARÍ RODIČIA – Čo som sa naučil od svojich vnúčat

1. miesto:
Jana Guttenová, stará mama dieťaťa zo ZŠ Dudince
cena: relaxačný víkendový pobyt 2 x senior + 1 vnúča v hoteli *** / ** SOREA HUTNÍK I./II. v Tatranských Matliaroch, Vysoké Tatry od Hotela SOREA Hutník a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 25 €

2. miesto:
Margita Kvočková, stará mama dieťaťa zo ZŠ Dolná Tižina
cena: stolový počítač od organizátorov súťaže a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 15 €

3. miesto:
Justína Mundierová, stará mama dieťaťa zo ZŠ Malonecpalská v Prievidzi
cena: stolový počítač od organizátorov súťaže a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 10 €


Mimoriadne ocenenia odbornej poroty pre práce, ktoré si ešte zaslúžili pozornosť odbornej poroty, bez poradia:

Klaudia Letková, ZŠ s MŠ Selec
cena: nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 30 €

Božena Straňáková, Dubnica nad Váhom
cena: : nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 30 €

Andrea Hrabovská, Piaristická spojená škola, Prievidza
cena: nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 30 €


Cena nadácie Socia pre najaktívnejšiu školu
udelená za podporu medzigeneračnej solidarity; víťazná škola v najväčšej miere zapojila starých rodičov do procesu tvorby:

ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder
cena: stolový počítač od organizátorov súťaže a nákupné poukážky od kníhkupectva Panta Rhei v hodnote 30 €


Ďakujeme:
VČELÍ DOM, o. z.
HOTEL SOREA HUTNÍK
SLOVAK TELEKOM, a. s.
PANTA RHEI
Fond GSK
Americkej obchodnej komore na Slovensku

za podporu a darovanie hodnotných cien do súťaže.

Zvlášť ďakujeme:
Zuzane Mojžišovej
Monike Kompaníkovej
Danielovi Hevierovi

za pomoc, podporu a spoluprácu.


DEŇ STARÝCH RODIČOV

V roku 1978 americký kongres ustanovil Deň starých rodičov ako národný sviatok. Sviatok vznikol z iniciatívy Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí, ktorá v roku 1970 začala kampaň za zavedenie tohto sviatku. Postupne získala podporu senátorov a po ôsmich rokoch si Deň starých rodičov našiel svoje miesto medzi národnými sviatkami USA. Odvtedy sa k tejto iniciatíve pridali viaceré anglicky hovoriace krajiny a krajiny západnej Európy.

  
Organizátor zbierky: