Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Odborná konferencia: AKTÍVNE STARNUTIE - "sen alebo skutočnosť pre seniorov na Slovensku?"

Konferencia bola súčasťou kampane „Staroba sa nás dotýka“ , ktorej hlavným cieľom je dostať seniorov do centra našej pozornosti. Téma konferencie súvisí s vyhlásením roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Pripravili sme ju v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Cieľom konferencie bolo predstaviť účastníkom príklady dobrej praxe z korporatívneho, verejného a mimovládneho sektora, ktoré podporujú seniorov v aktívnom starnutí. Aktívne starnutie je jednou zo základných podmienok prevencie závislosti seniorov od sociálnych, zdravotných a iných služieb.


Organizátor zbierky: