Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

DEŇ STARÝCH RODIČOV, 13.októbra 2013

V druhom ročníku kampane sme prišli s iniciatívou na zavedenie Dňa starých rodičov na Slovensku (2. októbrová nedeľa, tento rok 13.10.). Túto myšlienku podporujeme výzvou na školy na celom Slovensku, aby aktívne organizovali podujatia so starými rodičmi. Informácie o uskutočnených aktivitách nájdete v časti DETI PRE LIENKU.
 
V roku 1978 americký kongres ustanovil Deň starých rodičov ako národný sviatok. Sviatok vznikol z iniciatívy Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí, ktorá v roku 1970 začala kampaň za zavedenie tohto sviatku. Postupne získala podporu senátorov a po ôsmich rokoch si Deň starých rodičov našiel svoje miesto medzi národnými sviatkami USA. Odvtedy sa k tejto iniciatíve pridali viaceré anglicky hovoriace krajiny a krajiny západnej Európy.

 
Organizátor zbierky: