Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Lienkin program

V októbri 2013 pripravila LIENKA POMOCI v rámci kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA niekoľko zaujímavých podujatí.
Organizátor zbierky: