Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Prístup k opatrovateľským službám je v súčasnosti zdĺhavý a komplikovaný, predovšetkým však veľmi finančne nákladný. Aj preto organizujeme verejnú zbierku LIENKA POMOCI, prostredníctvom ktorej podporujeme rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. čítať viac...
STARÁ / STARÁ sa
Dve rovnaké slová s rôznym významom a predsa spolu veľmi úzko súvisia. čítať viac...
Organizátor zbierky: