Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Lienkin program 2017

To, čo pre nás urobili, nezostarne
Kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorá potrvá od 16. októbra do 16. novembra 2017

Aj tento rok nadácia SOCIA v spolupráci s partnermi pripravila už 8. ročník kampane Staroba sa nás dotýka spojenú s verejnou zbierkou Lienka pomoci. Kampaň — To, čo pre nás urobili, nezostarne — zdôrazňuje, že každý starý človek má za sebou nejakú históriu, odborné či životné skúsenosti. Bol, alebo je v niečom naozaj dobrý, niečo dôležité nám v živote dal a niečo podstatné nás naučil. Seniori sa do našich životov vpísali tým, čo pre nás urobili. A to nikdy nezostarne.

 

Organizátor zbierky: