Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Lienke pre potešenie - Základna škola Sebedražie

Lienku pomoci sa rozhodli podporiť aj deti a učitelia zo základnej školy v Sebedraží. Darčeky pre seniorov sami vyrobili a aj odovzdali starším v obci. Tu je list od pani učiteľky Kyselicovej. Veľmi si ceníme aj autentické výpovede detí.

"Tento rok sa nám navyše podarilo zapojiť našu školu, prostredníctvom spolupráce s nadáciou SOCIA, do zbierky Lienka pomoci. Keďže problematikou úcty k starším sa aktívne zaoberáme, nebol pre nás problém vytvoriť diskusiu s deťmi na túto tému, zhotoviť drobné darčeky a slávnostne ich starým ľuďom odovzdať. Diskusie na tému prebiehali rôznymi spôsobmi, primerane k veku poslucháčov. Nadviazali sme na poznatky detí, využili prezentačné DVD, porovnali sme, ako sa staroba a všetko s ňou súvisiace posudzovalo v minulosti a dnes, porozprávali sa o zážitkoch so starými ľuďmi okolo nás, zasmiali, a trochu aj natrápili s výrobou darčekov. Nakoniec sme to všetci dobre zvládli a niektorí vytvorili aj viacero darčekov a tí menší namaľovali obrázok. Popri tom sme stihli nacvičiť menší program a ozdobení lienkami vyrazili zakončiť naše úsilie úspechom.

Už pri príchode vítali deti návštevníkov s propagačným materiálom, ktorý ponúkla nadácia SOCIA, letákmi s informáciami o zbierke a brožúrkami, v ktorých si môžu starí ľudia načítať, aké možnosti pomoci im ponúka zákon o sociálnych službách. Po vydarene prezentovanom programe sa deti vybrali s košíčkami plnými vlastnoručne vyrobených darčekov medzi publikum. Pomedzi tichý šum bolo počuť uznanlivé hodnotenie darčekov: „...to je ale ozaj krásne.“

Veru krásne, priam dojímavo pôsobí, keď si mladý človek uvedomí, že starý človek je jeho „výletom do budúcnosti“ a prispôsobí tomu svoje správanie. To bolo našim cieľom, dosiahnuť harmóniu. Teda plán splnený, keď už je ich v školstve toľko na papieroch, tento mal to šťastie, že sa stal skutočným."

Mgr. Magdaléna Kyselicová, učiteľka 4. roč. ZŠ Sebedražie

„Keď sme sa o Lienke pomoci dozvedeli, tak pani učiteľka nám povedala, že pre starých ľudí budeme robiť dary, aby na chvíľu zabudli na starosti. Aby sa ich srdiečko potešilo. Na tabuľu sme písali, čo je staroba, vypracovali sme pracovný list a pozreli si film. Za dva týždne sme urobili malú besiedku, na ktorej sme starým ľuďom rozdali darčeky a zarecitovali sme im. A viem, že aj ja raz budem stará, že aj o mňa sa bude niekto starať a preto si uctievam starých ľudí."

Sára Kurbelová, 4. roč.

„Keď som v meste alebo hoci kde a pozerám sa na starých ľudí, akokeby vidím svoju budúcnosť. Nechcem byť už stará, ale každý bude raz starý. Keď idem domov, rozmýšľam nad tým a je mi jedno, či sú tí ľudia pekní alebo škaredí, chorí alebo zdraví a či postihnutí. Všetci sú ľudia a ľudia by sa mali mať radi na celom svete.“

Diana Lalíková, 4. roč.

„Na začiatku sme vyrábali darčeky pre starých ľudí (seniorov). Darčeky predsa len boli z papiera, ale zato boli pekné. Urobili sme aj besiedku, na ktorej sme si uctili seniorov. Rozdávali sme darčeky v celom kultúrnom dome. Pozerali sme film o senioroch s veľkou úctou."

Róbert Hepner, 4. roč.

„Keď som zazrela starú babku, predstavila som si svoj budúci život. V škole sme pre starých ľudí robili darčeky. V kultúrnom dome sme ich rozdali. Cestou domov som sa so starkou o tom rozprávala. Povedala, že sa jej vystúpenie páčilo. V škole sme to ukončili filmom o starých ľuďoch. Veľmi ma to zaujalo."

Veronika Máčaliková, 4. roč.

„Na besiedku prišlo veľa ľudí, lebo sme tam vystupovali my. Bolo tam veľmi dobre. Keď sme dovystupovali, tak sme išli porozdávať darčeky, ktoré sme robili v škole. Porozdávali sme ich a boli šťastní.“

Monika Milatová, 4. roč.

Organizátor zbierky: