Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Lienke pre potešenie - Prednáška o stárnutí a starobe

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. O tom, ako prejaviť úctu starším sa dá hovoriť aj úplne jednoduchým spôsobom. Dôležité je neostať len pri slovách. Heslo Staroba sa nás dotýka sme chceli priblížiť všetkým generáciám. Pretože so starými ľuďmi sa naozaj stretávame všetci. Ponúkli sme školám a škôlkam spoluprácu na malom projekte LIENKE PRE POTEŠENIE.

Deti z jednej bratislavskej cirkevnej školy vyrobili obrázky a plstené vrecúška pre seniorov, ktorí sú klientami ADOS Harris v Bratislave. Pozdravy kreslili aj deti z materskej školy v Marianke. Ako lienku potešili deti v Sebedraží či deti zo spevokolu Kvapočky si môžete pozrieť aj fotkách.

V rámci tohto projektu sme uskutočnili aj prednášku pre gymnazistov o problematike stárnutia.

Organizátor zbierky: