Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

DEŇ STARÝCH RODIČOV

V roku 1978 americký kongres ustanovil Deň starých rodičov ako národný sviatok. Sviatok vznikol z iniciatívy Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí, ktorá v roku 1970 začala kampaň za zavedenie tohto sviatku. Postupne získala podporu senátorov a po ôsmich rokoch si Deň starých rodičov našiel svoje miesto medzi národnými sviatkami USA. Odvtedy sa k tejto iniciatíve pridali viaceré anglicky hovoriace krajiny a krajiny západnej Európy.

PREČO DEŇ STARÝCH RODIČOV

Nemalou ambíciou našej kampane je meniť stereotypy o starobe a senioroch. Uvedomujeme si, že vždy treba začať od svojho najbližšieho okolia, budovaním dobrých vzťahov v rodine. Preto sme sa nechali inšpirovať a radi by sme celoslovensky presadili Deň starých rodičov, ako prirodzené vyjadrenie vďaky a lásky našim najbližším.

Rok 2012 Európska komisia vyhlásila za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Veľmi radi by sme túto príležitosť využili na získanie podpory pre tento pamätný deň aj na oficiálnych miestach.

Už tento rok sa k nám pridalo 46 škôl a škôlok. Veľká vďaka za podporu -vyhodnotenie ich projektov nájdete na stránkach nadácie SOCIA.

Organizátor zbierky: