Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako môžete pomáhať lienke?

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek:


- staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2625828042/1100IBAN SK27 1100 0000 0026 2582 8042, SWIFT TATRSKBX
- staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2625828042/1100IBAN SK27 1100 0000 0026 2582 8042,, SWIFT TATRSKBX, pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov
- staňte sa partnerom kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA - mediálne úspešná kampaň je výborný spôsob ako podporiť PR Vašej firmy

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi sa s Vami budeme rozprávať (socia@socia.sk).

ĎAKUJEME!
Organizátor zbierky: