Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako môžete pomáhať lienke?

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek:

- pošlite sms v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange,O2 a Slovak Telekom)
- staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na 
č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
- staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX, pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov
- staňte sa partnerom kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA - mediálne úspešná kampaň je výborný spôsob ako podporiť PR Vašej firmy

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi sa s Vami budeme rozprávať (lienkapomoci@socia.sk).

ĎAKUJEME!
Organizátor zbierky: