Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako ste pomáhali lienke vo verejnej zbierke 2013

Ako ste pomáhali lienke? 

1. 4. októbra 2013 ste prispievali dobrovoľníkom na uliciach do označených pokladničiek 
2. prispievali ste do označených pokladničiek v predajniach Panta Rhei
3. posielali ste SMS v hodnote 2 € na číslo 823 v sieťach všetkých operátorov 
4. prispievali ste ľubovoľnými sumami na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
5. zákazníci spoločnosti Orange, a.s. darovaním starého mobilu na predajniach prispievali do zbierky sumou 1 € 
6. prispievali ste prostredníctvom dakujeme.sk
7. menili ste svoj imidž (hlavný partner zbierky, Nadácia Orange, zaplatí mesačnú starostlivosť o odkázaného seniora v hodnote 500 € za každých 20 "prefarbených hláv")
8. umožnili ste umiestnenie pokladničky pre Lienku pomoci v priestoroch Vašej spoločnosti.

ĎAKUJEME!

Výsledky verejnej zbierky 2013 budú zverejnené na tomto mieste 1.apríla 2014.

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi sa s Vami budeme rozprávať (lienkapomoci@socia.sk).

 
Organizátor zbierky: