Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Slogan 8. ročníka kampane To, čo pre nás urobili, nezostarne zdôrazňoval, že každý starý človek má za sebou nejakú históriu, odborné či životné skúsenosti. Bol, alebo je v niečom naozaj dobrý, výnimočný, niečo dôležité nám v živote dal a niečo podstatné nás naučil. Seniori sa do našich životov vpísali tým, čo pre nás urobili. A to nikdy nezostarne.

Kampaň vyzývala ľudí, aby tiež poďakovali inšpiratívnym starým ľuďom, ktorí v ich živote zohrávajú, alebo zohrali významnú úlohu. Prostredníctvom stránky www.lienkapomoci.sk mal každý možnosť napísať osobný list s poďakovaním, ktorý bol vďaka spolupráci s www.penfriends.sk reálne vytlačený a doručený.
Spolupracovali sme s Momou Horňákovou, populárnou youtuberkou a influencerkou. Kampaň podporil aj prezident SR Andrej Kiska.


Táňa Pauhofová poďakovala svojej starej mame
 

 
Stará maminka,
 
Chcem Ti vyjadriť obdiv a poslať Ti takto veľa lásky a vďaky za všetky okamihy, keď som pri Tebe rástla, vyvíjala sa, pozorovala, skúmala alebo sa hrala. Spolu so starým ockom ste mi ukázali harmóniu tak vzácnu
Dali ste mi lásku, pozornosť aj mantinely, ktoré som potrebovala preskúmať.
 
Napriek môjmu vtedajšiemu nepochopeniu si mi ukázala, čo to znamená byť dámou a ja to po rokoch cítim, zažívam. Ukázala si mi, čo všetko žena zvládne, že dokáže byť milujúcou, silnou, schopnou aj nekompromisnou v tom, čo pokladá za dôležité. A dala si mi môjho najväčšieho učiteľa moju mamu.
 
Ďakujem Ti. Je mi cťou byť Tvojou vnučkou. Ľúbim Ťa.
To, čo si pre mňa urobila, nezostarne.
 
 
Tvoja Táninka
 

 
Z Fondu Lienka pomoci sme rozdelili v grantovej výzve 25 000 eur. Termín na zasielanie projektov bol 5. máj 2017.
Výsledky hodnotenia grantovej výzvy nájdete http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla.

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň 2016 organizovala 7. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Dlhodobé ciele kampane sú ambiciózne: upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Práve posledný cieľ sa organizátori snažia naplniť prostredníctvom verejnej zbierky LIENKA POMOCI.
Získané finančné prostriedky (25 000 eur) budú použité na podporu projektov, ktoré rôznym spôsobom podporia neformálnych opatrovateľov (napr. zapožičiavanie rôznych pomôcok pri opatrovaní, organizovanie školení či podporných skupín, atď.).
Informácie o Fonde a grantovom programe LIENKA POMOCI a formulár na prihlasovanie nájdete tu.
Organizátor zbierky: