Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Do súťaže v zbierke starých mobilov sa zapojili tieto školy čítať viac...

Tieto podujatia zorganizovali deti pre starých rodičov na školách:
Organizátor zbierky: