Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

ZŠ Valča

Na prejav úcty nestačí len celý október – ako „Mesiac úcty k starším“, ale je to príležitosť, kedy učiť deti, ako a za čo, v dnešnom uponáhľanom svete, prejavovať úctu počas celého roka starším.
Práve preto sme tento mesiac na našej škole venovali čas aktivitám, pri ktorých si mohli deti hlbšie uvedomovať, čo pre nich starká, starký, babička či dedko znamenajú.
Prváci mali každý deň od 11. októbra  pravdivo dokončiť myšlienku rannej komunity:
„Keď budem starý ...!
„Svoju babku, dedka.... mám rád, pretože....“
„Môj dedko, babka ...ma naučila....“
„Moja starká vie dobre...“
„Môj dedko vie dobre...“
„Rád spomínam ako sme so starkou....“
„Starý človek už...“
„Moja starká, mi často hovorí...“
„Keby som mal veľa peniažkov, starkej ....by som kúpil....“
Iný deň zas tvorili prváci rovnako znejúce slová k slovu babička = dušička, Anička, maličká, drobučká, milučká...
K fotografii so svojou babkou, dedkom, starou mamou alebo starkým  kreslili ako im prejavia úctu. Tak kreslili  pozdrav  ako dar, malú kytičku, pusu,  ...
Druháci a tretiaci  k rovnakým fotografiám písali svoje vyznania.
Svoj vzťah k svojim starým rodičom vyjadrovali žiaci 4. ročníka v slohových prácach. Učili sa pomenovať ako môžu prejaviť svoju úctu: pozdravom, božtekom, poslúchnuť na prvé slovo, úsmevom, prípravou malého prekvapenia, ochotou vždy pomôcť, ...  .
Po vyučovaní a v ŠKD si žiaci pripravovali  pre svojich starých rodičov program, pretože aj ním  chceli prejaviť svoju úctu.
Pozvánkou pre každú  starkú, starkého, babku či dedka  ich pozvali  ma milé stretnutie  dňa 24. 10. 2013 o 16. 000 hodine do  telocvične ZŠ vo Valči.
Krátkym príhovorom riaditeľka školy Mgr. Vlasta Zajíčková  uviedla  program žiakov školy uvitý z básničiek, pesničiek, scénok  i pár vtipov. Každý zo žiakov sa snažil podať svoj najlepší osobný výkon. Hrdosť na svoje vnúčatá, radosť i spokojnosť bolo vidno na tvárach  tých, ktorým  deti program pripravili.
Na záver tohto  stretnutia prijali starí rodičia i pozvanie ma malé posedenie pri koláčiku, čaji či kávičke a milých rozhovoroch.
Tak sa tento deň stal ďalším  kamienkom  do mozaiky budovania krásnych vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami.  

Mgr. Vlasta Zajíčková, riaditeľka školy, ZŠ Valča č. 81, PSČ 038 35, 28.10.2013
Organizátor zbierky: