Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Konferencia bola súčasťou kampane „Staroba sa nás dotýka“ , ktorej hlavným cieľom je dostať seniorov do centra našej pozornosti. Téma konferencie súvisí s vyhlásením roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Pripravili sme ju v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Cieľom konferencie bolo predstaviť účastníkom príklady dobrej praxe z korporatívneho, verejného a mimovládneho sektora, ktoré podporujú seniorov v aktívnom starnutí. Aktívne starnutie je jednou zo základných podmienok prevencie závislosti seniorov od sociálnych, zdravotných a iných služieb.


Svetový deň zdravia je tento rok venovaný téme zdravého starnutia. V spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v SR sme 16. apríla zorganizovali Koncert všetkých generácií. Podľa ohlasov zúčastnených sa koncert veľmi vydaril, hudobná produkcia bola mimoriadne kvalitná. Koncert otvoril primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a riaditeľka Kancelárie SZO v SR Darina Sedláková, sprievodcom večera bol náš riaditeľ Vlado Matej. čítať viac...

Organizátor zbierky: