Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

LIENKA V MÉDIÁCH 2013

Tento rok bola lienka naozaj všade! Posúďte sami... 
Organizátor zbierky: