Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Na tlačovej konferencii sme novinárom a tak aj celej verejnosti predstavili tohtoročnú kampaň a zahálili zbierku LIENKA POMOCI

Podporiť nás prišli viaceré známe tváre, ktoré sa nechali "ohlodovať" zubom času - aplikáciou, ktorá vám ukáže ako budete vyzerať ako osemdesiatročný. čítať viac...

V piatok 7. októbra 2011 ste mohli stretnúť našich dobrovoľníkov s pokladničkami vo viac ako 35 mestách na Slovensku. Každý svojim príspevkom pomohol rozvoju služieb pre seniorov. čítať viac...

Na Dni seniorov návštevníkov zástupcovia rôznych organizácií osobne zoznámili s produktmi a službami, ktoré skvalitňujú život seniorov a aktívni seniori predstavili svoje skúsenosti a zručnosti. čítať viac...

"Aké podmienky vytvára naša spoločnosť pre aktívne starnutie seniorov? "
odborná konferencia pod záštitou pani Ivety Radičovej, premiérky Vlády SR

Konferencia bola súčasťou kampane „Staroba sa nás dotýka“ , ktorej hlavným cieľom je dostať seniorov do centra našej pozornosti. Téma konferencie súvisí s vyhlásením roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Zdravé starnutie je aj nosnou témou Svetového dňa zdravia v roku 2012, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. Cieľom je podnecovať a podporovať úsilie štátov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti zamerané na podporu aktívneho starnutia, ktoré je založené na prevencii závislosti seniorov na sociálnych, zdravotných a iných službách. čítať viac...

V roku 1978 americký kongres ustanovil Deň starých rodičov ako národný sviatok. Sviatok vznikol z iniciatívy Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí, ktorá v roku 1970 začala kampaň za zavedenie tohto sviatku. Postupne získala podporu senátorov a po ôsmich rokoch si Deň starých rodičov našiel svoje miesto medzi národnými sviatkami USA. Odvtedy sa k tejto iniciatíve pridali viaceré anglicky hovoriace krajiny a krajiny západnej Európy. čítať viac...

Organizátor zbierky: