Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
30.9.2014 - TLAČOVÁ KONFERENCIA: otvorenie kampane a predstavenie nového fundraisingového nástroja: www.prizeo.sk
3.10.2014 - VEREJNÁ ZBIERKA: dobrovoľníci s prenosnými pokladničkami v uliciach na celom Slovensku
STÁLE BEŽÍ - MOBILNÁ ZBIERKA - možnosť prispieť zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach všetkých operátorov)

  
Lienka pripravuje ďalší, už piaty ročník kampane Staroba sa nás dotýka 2014, ktorá bude prebiehať na jeseň. Jej cieľom bude upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. V tejto súvislosti dňa 8. júla 2014 vydalo Ministerstvo vnútra SR rozhodnutie o zápise zbierky Lienka pomoci do registra zbierok pod číslom SVS-OVS3-2014/019392, ktorú bude Nadácia SOCIA realizovať v rámci kampane.
Organizátor zbierky: